-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

FXM - Ứng dụng hỗ trợ Facebook 2FA GG, Free Fire by ID

Link tải FXM

FXM Dung lượng: 20,19Mb

FXM là ứng dụng hỗ trợ Facebook cho phép sử dụng phương thức Xác thực thông qua Mã Đăng Nhập 2FA của Google Authenticator dành cho những cá nhân có nhu cầu lấy lại tài khoản Facebook bị mất. FXM thay thế phương thức nhập mật khẩu trong mục quên mật khẩu của Facebook. Được sử dụng từ API của Facebook, FXM có giao diện tương tự Facebook đơn giản và cách sử dụng vô cùng dễ dàng. Lưu ý: FXM không phải Facebook, FXM là công cụ thứ 3 có khả năng xâm nhập vào Facebook.

Giấy phép hoạt động