-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

FBrowser - Ứng dụng hỗ trợ Khôi phục mật khẩu Facebook, Free Fire by ID

Link tải FBrowser

FBrowser Dung lượng: 22Mb

FBrowser là ứng dụng hỗ trợ Facebook được liên kết từ fb.com/hacked. Ứng dụng này giúp bạn khôi phục lại mật khẩu Facebook của mình do tài khoản bị mất hoặc quên mật khẩu. Ứng dụng này chỉ có thể áp dụng cho những đối tượng quên mật khẩu thật sự do bắt buộc phải khai báo mật khẩu cũ đã bị đổi trong 3 tháng gần nhất. Độ linh hoạt và tính tiện dụng không cao, do đó ứng dụng này vẫn chưa thực sự được người dùng quan tâm nhiều.

Giấy phép hoạt động