-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

Tài Khoản Của Tôi Đã Bị Hack

Chúng tôi sẽ giúp bạn lấy lại tài khoản Facebook của mình bằng cách xác minh một số thông tin sau.

Họ và tên trên tài khoản

 


Chọn máy chủ hoạt động

Sever 1:
Sever 2:
Sever 3:
Sever 4:


Link Facebook của tài khoản bị Hack

(link hoặc email đã đăng kí)


Tệp dữ liệu (TLBOX):

Công cụ này tạo ra nhằm hỗ trợ trực tuyến giúp người dùng có thể lấy lại tài khoản của mình. Để công cụ này được hoạt động một cách hợp pháp, mọi hoạt động sẽ được theo dõi bởi Bộ Công Thương Việt nam Online.GOV.VN. Mọi IP các bạn truy cập và thao tác trên đây đều được theo dõi. Do vậy mọi hoạt động Hack tài khoản người khác đều được coi là vi phạm và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi thực hiện công cụ này thì đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các quy định và chính sách của Website.


Code MSS:Giấy phép hoạt động