-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

Công cụ Hỗ trợ Facebook trực tuyến


Giới thiệu về Công cụ:
- Công cụ Hỗ Trợ Facebook này được thực thi bởi Arlo Saber, cho phép người dùng thao tác trực tuyến trên Trang Web mà không phải thông qua bất kì hình thức trung gian nào. Đến nay, công cụ này còn gây ra nhiều tranh cãi về Website có khả năng xử lí thuật các thuật toán phức tạp không được tốt như các ứng dụng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ, việc cho thấy các Website thực hiện công cụ này không phải là không thể xảy ra.

Lợi ích từ các Công cụ này:
- Chưa cần nhắc đến việc sử dụng như thế nào. Nhưng thực thi trực tiếp trên Trang Web đem lại rất nhiều lợi ích, thêm vào đó là việc sử dụng trở nên cởi mở hơn. Thay vì các Ứng dụng chỉ chạy được trên nền tảng Android thì việc thực hiện trên Website sẽ tương thích với toàn bộ thiết bị điện tử thông minh và phù hợp với toàn bộ Hệ điều hành, trong đó có cả: Windows, MacOS, Linux,...

Tôi có thể sử dụng Công cụ trực tuyến này ở đâu ?
- ArloSaber.Com tự hào khi là trang web đầu tiên tại Việt Nam thực hiện công cụ trực tuyến này. Tuy nhiên, công cụ này hiện mới chỉ trong quá trình thử nghiệm. Dù là phiên bản thử nghiệm, nhưng người dùng vẫn được tự do sử dụng để xem tổng quan các công cụ này ngay trên ArloSaber.Com

- Nếu như cuộc thử nghiệm này thành công sẽ là bước tiến rất lớn cho sự phát triển Công nghệ Web trong tương lai. Bạn có thể sử dụng công cụ thử nghiệm này tại đây.
Giấy phép hoạt động