-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

Chuyển đổi định dạng HTML sang SVG trực tuyến

 • Thời gian chuyển đổi còn lại 30 giây

 • Quy định về chuyển đổi tệp tin:

  Chúng tôi không thể kiểm soát toàn bộ nội dung mà bạn tải lên trên đây, do vậy đặt ra những quy định tải tệp tin lên trên trang web này là rất cần thiết.

  - Về nội dung tải lên:

  + Các tệp tin không được phép chứa mã độc, gắn keylog hay bất kì trang web độc hại nào trỏ đến website của chúng tôi.

  + Không sử dụng chuyển đổi sai mục đích như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

  + Các file định dạng SVG sau khi chuyển đổi đều được mã hóa, ngăn chặn việc rò rỉ thông tin.

  - Về hình thức xử phạt:

  + Chặn IP truy cập đến website vĩnh viễn nếu phát hiện trong tệp có mã độc.

  + Hủy toàn bộ dữ liệu nếu dữ liệu đó có liên quan đến bản quyền hoặc pháp luật.

  + Chặn và hủy toàn bộ dữ liệu nếu sử dụng sai mục đích.

  - Về chính sách từ website:

  + Chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với các dữ liệu mà bạn tải lên trên đây nếu có liên quan đến bản quyền hoặc pháp luật của quốc gia đó.

  + Các dữ liệu của người dùng đều được cô lập. Do vậy, nếu có liên quan đến pháp luật trong dữ liệu mà bạn tải lên, bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi lí do, chúng tôi cô lập dữ liệu và không biết bạn tải lên cái gì. Chúng tôi chỉ xử lí khi có khiếu nại từ bên ngoài.

  Giấy phép hoạt động