-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

Ứng dụng REG CIV - Ứng dụng hỗ trợ tạo tài khoản hàng loạt


Link tải Ứng dụng REG CIV: 
REG CIV Dung lượng: 20,84Mb
Link tải Ứng dụng F API: 
F-API Dung lượng: 20,95Mb

REG CIV và F API là 2 ứng dụng được kết hợp với nhau. Có tác dụng như 1 CÔNG CỤ tạo tài khoản tự động. Người sử dụng có thể tạo tài khoản Facebook hàng loạt và không giới hạn.
Ứng dụng  F API đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các tài khoản ảo. Các tài khoản ảo sẽ đi đôi với các thông tin ảo như Gmail ảo, SĐT ảo,...

Để hiểu hơn về cách sử dụng của 2 ứng dụng này, bạn có thể tham khảo video dưới đây:
© Trang chính thức được cấp phép lưu hành
Giấy phép hoạt động